Todorovic

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bezbednost proizvoda

Opšte:

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda se sprovodi na različite načine i od strane više različitih strana (prva strana, druga strana i treća strana). Sertifikacija proizvoda je aktivnost u kojoj treća strana daje pismenu garanciju da proizvod (uključujući procese i usluge) ispunjava specificirane zahteve.

Sertifikacija proizvoda ima za cilj da:

a) korisnici i potrošači budu u mogućnosti da načine bolje odluke u vezi sa proizvodima na tržištu;

b) dokazujući usaglašenost, isporučioci mogu efektivnije da dostignu tržišnu prihvatljivost;

Sertifikacija proizvoda može se uglavnom primeniti na one društvene potrebe koje značajno zahtevaju uključenje nezavisnog tela.  Primena sertifikacije proizvoda potvrđuje ova razmatranja s obzirom da se generalno može primeniti samo na značajnije potrebe (npr. sigurnost, zaštita zdravlja ili zaštita okoline).

Tri osnovne svrhe sertifikacije proizvoda postaju evidentne:

- sertifikacija proizvoda treba da ispuni potrebe potrošača, korisnika i uopštenije, svih zainteresovanih strana ulivajući im poverenje u ispunjenje njihovih zahteva;
- sertifikacija proizvoda može biti primenjena od strane isporučioca da bi prikazala na tržištu učešće treće strane;
- sertifikacija proizvoda ne bi trebala da zahteva prevelike resurse koji bi rezultirali u proizvodnim troškovima koji bi izašli izvan okvira koje bi društvo moglo da podnese

Sertifikacija proizvoda može biti obavezna i dobrovoljna. Ukoliko postoje nacionalni propisi (npr. direktive u EU) koji propisuju obavezan postupak sertifikacije, imamo slučaj obavezne sertifikacije. Međutim, postoji i čitav niz međunarodnih i nacionalnih sertifikacionih šema koje omugućuju proizvođačima da izvrše sertifikaciju svojih proizvoda čime obezbeđuju sa jedne strane potvrdu kvaliteta svojih proizvoda a sa druge dodatnu vrednost na sve zahtevnijem tržištu. CB-Šema, ili znaci poput GS, ENEC, HAR, samo su neki od primera koji potvrđuje koliki je značaj dobrovoljnih znaka sertifikacije na tržištu.

Konsalting:

Agencija Todorović Consulting nudi zainteresovanim organizacijama konsalting pri sertifikaciji proizvoda. Ovo se odnosi kako na obaveznu sertifikaciju tako i na dobrovoljnu. Naši eksperti će vam pružiti vrhunsku uslugu pri formiranju tehničkog fajla, nabavljanju relevantnih standarda, ispitivanja i izboru sertifikacionog tela. Naši eksperti obezbeđuju vrhunski konsalting pri postupku dobijanja sertifikata i znaka usaglašenosti. U oblasti obavezne sertifikacije to je pre svega znak CE kojim se potvrđuje usaglašenost sa direktivama novog pristpa EU, dok je u sferi dobrovoljne sertifikacije to pre svega znak GS (nemački znak).
 
ISO 9001

Sertifikacija prema ISO 9001, međunarodno priznatom standardu sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) pruža sigurnost Vašim klijentima, poslovnim partnerima i drugim ključnim zainteresovanim stranama da Vi shvatate kvalitet ozbiljno. dalje...
ISO 14 001

ISO 14001 je međunarodno priznat EMS standard koji zahteva od organizacije da efektivno upravlja svojim uticajem na životnu sredinu kroz posvećenost sprečavanju zagađenja, zakonskoj usaglašenosti i stalnom poboljšanju. dalje...
BSI 18 001

Efektivan i snažan sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS – Occupational Health and Safety) može vam pomoći da prevedete nekontrolisane opasnosti u kontrolisani rizik i na taj način bolje zaštitite dobrobit vaših zaposlenih i vašeg preduzeća.  dalje...
ISO 22 000 (HACCP)

ISO 22 000 / HACCP je pro-aktivni sistem upravljanja procesima koji obezbeđuje bezbednost hrane. Sistem je prihvaćen u mnogim zemljama širom sveta, a u nekima je obavezan. dalje...

Novosti

CE znak za proizvođače građevinske stolarije Svi proizvođači građevinske stolarije ubuduće će morati da uznačavaju sv...